Kukuruz

Kukuruz

Kukuruz

Najvažnija primjena kukuruza je u ISHRANI STOKE - osnovna sirovina

Mogućnosti upotrebe u ishrani stoke:

  • suho zrno
  • klip
  • cijela biljka (silaža)

U proizvodnji se uglavnom koriste hibridi koji nastaju križanjem određenih linija, zbog te specifičnosti ne može se koristiti sjeme merkantilnog kukuruza jer prinosi mogu podbaciti i 50%, pa je i ekonomski vrlo interesantna proizvodnja sjemenskog kukuruza jer je cijena i desetak puta veća od merkantilnog.

Najviše mu pogoduju plodna, duboka, propusna i rastresita tla te tla koja zadržavaju dosta vode, a manje su pogodna lagana pjeskovita i teška glinasta tla. Ne preporučujemo uzgoj na kiselim tlima te na tlima s većim nagibom od 5%.

Najveći proizvođači na svijetu:
SAD - više od 384 milijuna tona godišnje proizvodnje ili 37% svjetskog tržišta kukuruza
Kina - 219 milijuna tona odnosno 21% tržišta
Brazil - 86 milijuna tona zrna kukuruza odnosno 8%
EU - 60 milijuna tona
Argentina - 36 milijuna tona roda kukuruza ove godine

Kratak pogled na ove brojeve pokazuje da SAD i Kina zajedno drže više od polovine tržišta vodeće žitarice.

Prognoze također govore da se ove godine očekuje rast prinosa i površina u Ukrajini i Meksiku, dok se manji pad prinosa očekuje u Europskoj uniji, gdje druge kulture pomalo osvajaju veći prostor.

Kukuruz je dominantna kultura i u Hrvatskoj, a procjene govore oko 300 tisuća hektara zasijane površine s proizvodnjom od oko 2 milijuna tona, što je u suglasju i s podacima Državnog zavoda za statistiku.

Poveznice:

 
  Žitarice