cijena sojine sačme 2017

Sojina sačma

Sojina sačma

Sojina sačma je najkvalitetniji biljni protein te je standard hranjivosti za ostala proteinska krmiva. Ona je idealni izvor aminokiselina za sve vrste domaćih životinja koji odlično nadopunjuje kukuruz.

Sojina sačma se dobije ekstrakcijom i tiješnjenjem različitog stupnja oljuštenog zrna soje. Količina vlakana određuje hranjivost sojine sačme. Tako se od oljuštenog zrna soje dobije sačma E kakvoće, od djelomično oljuštenog zrna se dobije sačma I stupnja kakvoće, a od neoljuštenog zrna se dobije sačma II stupnja kakvoće.

Sadržaj proteina je obrnuto razmjeru sadržaju ulja.

Sojina sačma može biti jedini izvor proteina u hrani životinja te se stavlja sa sljedećim učešćem u smjese za životinje – telad 20%, krave 35%, junad 35%, krmače 30%.

Najveći svjetski proizvođači soje su:

  • SAD (108.0 mil.metričkih tona)
  • Brazil (86,8 mil.metričkih tona)
  • Argentina (53,4 mil.metričkih tona)

EU je najveći uvoznik soje. Iz Brazila godišnje uvozimo sedam milijuna tona soje, odnosno 23 milijuna tona sojine sačme. Glavne luke uvoza sojine sačme za Hrvatsku su luka Koper i luka Rijeka.

Genetski nemodificirana sojina sačma se najvećim dijelom proizvodi u Brazilu u pokrajini Mato Grosso, dok je sojina sačma proizvedena u Argentini 100% genetski modificirana.

U Hrvatsku je prema Pravilniku o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama dopušten uvoz genetski modificirane (gmo), te genetski nemodificirane (gmo free) sojine sačme.

Poveznice: