cijena uljane repice 2017

Uljana repica

Uljana repica

Uljana repica je industrijska biljka i koristi se za proizvodnju prehrambenog ulja, ali i za biodizel. U prosjeku 1 hektar zasijane uljane repice može dati 400 litara biodizela.

Ulje uljane repice je najraširenija sirovina za proizvodnju biodizela u svijetu, a slijede suncokretovo, sojino i palmino ulje te ostali izvori (laneno ulje, goveđi loj i reciklirano korišteno ulje iz kuhinja).

Uljana repica se u Hrvatskoj uzgaja, u prosjeku, na 30 tisuća hektara. Ukupna svjetska proizvodnja je na više od 30 milijuna hektara s ukupnim prinosom većim od 60 milijuna tona.

Najveći svjetski proizvođač je EU, na drugom mjestu je Kanada, a na trećem Kina. Daleko najveći europski proizvođači su Njemačka i Francuska. Cijelo područje sjevero-zapadne Hrvatske i Slavonije pogodno je za uzgoj repice. Repica je cijenjena roba na svjetskom tržištu, a uzgoj repice vrlo poželjan u plodoredu, naročito u integriranoj proizvodnji. Repica poboljšava strukturu tla, rahli ga i time povećava prinos naredne kulture.

Poveznice: