uvjeti otkupa pšenice

Pšenica

Pšenica

Pšenica je najznačajniji ratarski usjev te je njome zasijana 1/4 obradivih površina na svijetu. Pšenični kruh osnovna je hrana za oko 70% ljudske populacije i sadrži 15 - 17% proteina, 18% ugljikohidrata, oko 1,3% masti. Dobro je probavljiv i bogat vitaminima B kompleksa. Iz posijanog zrna pšenice razviju se 1 do 1,5 m visoke vlati koje se u vrijeme zriobe oboje zlatno-žuto.

U suhom se stanju zrno može čuvati vrlo dugo jer se na njemu ne mogu razvijati plijesni, što je bitno za čuvanje njegove sjemenske i hranidbene kakvoće.

Prinosi žitarica značajno ovise o genetskim predispozicijama sorte koja se sije, kvaliteti tla, klimatskim uvjetima i primijenjenim agrotehničkim mjerama.

Već niz godina se proizvodi više žitarica, posebno pšenice, nego što su domaće potrebe. Godišnja potrošnja pšenice u Hrvatskoj iznosi od 530 do 550.000 tona, pa je Hrvatska neto izvoznik žitarica, u prvom redu pšenice. Za prehranu stanovništva potrebno je oko 465.000 tona.

Sjemenske pšenice se proizvodi od 40.000 do 60.000 tona što je dovoljno za domaće potrebe sjetve.

Kapaciteti mlinova, kojih je u Hrvatskoj evidentirano 55, za meljavu pšenice u Hrvatskoj (za 250 radnih dana) premašuju 1,300.000 tona.

Hrvatska najveći izvoz ostvaruje u zemlje okruženja - BiH, Italiju, Makedoniju i Albaniju.

Poveznice: